AudiBlog.nl

Audi AG reduceert CO2 door gebruik restwarmte [Persbericht]

AU060786

  • Gebruik van restwarmte in Audi-fabrieken kan CO2-uitstoot met 26.000 ton per jaar verminderen
  • Samenwerking van Audi, Stadswerken Ingolstadt en Petroplus
  • Goed voorbeeld van zinvol én creatief gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De Audi-fabrieken in Ingolstadt en de Stadswerken Ingolstadt gaan vanaf 2011 gebruik maken van de restwarmte die vrijkomt in de raffinaderij van Petroplus. Audi ‘krijgt’ per jaar 120.000 MWh restwarmte, Ingolstadt circa 310.000 MWh. Op deze manier ontstaat een CO2-bespaarpotentieel van in totaal 67.000 ton, waarvan 26.000 ton alleen bij Audi. Audi laat daarmee zien dat CO2-reductie al bij het productieproces begint.

AU080367

Het gebruik van 120.000 MWh restwarmte in de Audi-fabrieken is een eerste stap. Op termijn moet de hoeveelheid restwarmte die afkomstig is uit de Petroplus raffinaderij en uit de afvalverwerkingcentrales van Ingolstadt groeien tot 200.000 MWh per jaar. Daarmee ligt een CO2-beparingspotentieel van 45.000 ton per jaar in het verschiet. De Audi-fabrieken hebben jaarlijks in totaal 410.000 MWh aan warmte nodig. Overigens is de totale energiebehoefte van de Audi- productiefaciliteiten ondanks de uitbreiding van de fabrieksoppervlakte én de productie sinds 2003 vrijwel constant gebleven.

AU080203

Energieopwekking vandaag

De warmte die de Audi-fabrieken vandaag nodig hebben, wordt betrokken uit verschillende bronnen. In totaal 100.000 MWh is afkomstig uit de eigen warmte/koude-krachtcentrale en 60.000 MWh komt uit de afvalverwerkingcentrale Ingolstadt. De overige warmtebehoefte wordt ‘ingevuld’ door warmteketels die door middel van aardgas worden gestookt. Het toekomstige gebruik van restwarmte van Petroplus komt vooral in de plaats van het gebruik van warmte uit deze ketels. Audi investeert ruim 6 miljoen euro in het gebruik van restwarmte. Daar staat een zeer grote besparing van aardgas en (dus) de uitstoot van CO2 tegenover.

AU090801

Bron: Audi Nederland


Gerelateerd nieuws