AudiBlog.nl

Audi nodigde onlangs uit tot 16e milieugesprek

audi-neckarsulm-luchtfoto
Audifabriek Neckarsulm

Audi zet ook bij het bouwen in op een stijging van de efficiëntie en grondstoffen vermindering. Om de CO2-uistoot verder te kunnen laten verminderen, heeft de onderneming de afgelopen maanden in de standplaats Neckarsulm talrijke maatregelen omgezet en tevens een locatie overstijgend energiemanagement ingevoerd.

Bij het Audi milieugesprek informeerden zich onlangs deelnemers uit de politiek, brancheverenigingen en media over de nieuwste efficiëntiemaatregelen ter plaatse en bezochten de gemoderniseerde verwarmingsfabriek.
Hoe Audi de CO2 uitstoot reduceert, verklaarde Sabine Martin, van de Audifabriek in Neckarsulm. Vooral door de inzet van warmte van elders, de warmteterugwinning en een centrale geleidingstechniek maken het mogelijk enorm op energieverbruik te besparen.
De eigen verwarmingsfabriek met een vermogen van 82 Megawatt wordt o.a. alleen voor het afdekken van pieken in het energieverbruik gebruikt en als noodverwarming indien geen warmte aangeleverd wordt. De Audifabriek in Neckarsulm haalt de warmte in de vorm van verwarmd water met een temperatuur van 145 graden van een kolenkrachtcentrale in Heilbronn.
Via warmtewisselaars wordt de ontvangen warmte-energie aan het Audi-verwarmingsysteem overgedragen.

Dit jaar werd ook een strategisch energieteam in het leven geroepen en een fabrieksoverstijgend energiemanagement ingevoerd. Door medewerkers bewust te maken en de vele energiebesparingsmaatregelen kon de jaarlijkse uitstoot van ca. 4000 ton CO2 vermeden worden. Concrete doelstellingen hebben voor, dat in de standplaats Neckarsulm met in achtneming van de huidige productieplanningen de specifieke CO2-uitstoot in de toekomst jaarlijks met ca. 3 procent te verminderen.

Bron: Audi


Gerelateerd nieuws