AudiBlog.nl

Audi’s energiemanagement voldoet aan nieuwste EU-Norm

Deskundigen van het Duitse keuringsinstituut DEKRA bevestigden onlangs het voorbeeldig geleide Milieu-management-systeem van de standplaats Ingolstadt Hiermee vervult de autobouwer als eerste onderneming in een autofabriek de eisen van de nieuwe Europese Norm DIN EN 16001.
Werkleider Peter Kössler benadrukt dat het ook in het belang van de onderneming is het milieu te beschermen. Want maatregelen om energie te sparen zijn in de verschillende delen zeer consequent doorgevoerd.

Tot nu toe is geen enkele andere autofabriek met het DEKRA-certificaat voor deze nieuwe managementnorm voor energie-efficiëntie onderscheiden. De Norm stelt bijzonder hoge eisen, om het energieverbruik voortdurend en systematisch te verminderen.
Het is Audi gelukt, het energieverbruik ondanks stijgende productie-aantallen en -oppervlakken nagenoeg constant te houden. Zo werd alleen al door het verhelpen van perslucht-lekkages in de laatste zeven jaren meer dan 6.300 ton uitstoot van CO2 op de standplaats Ingolstadt voorkomen.

Voor de toekomst plannen de Ingolstädters meer infrastructurele maatregelen zoals de uitbouw van het warmtenet. Daardoor zal in de toekomst nog eens 26.000 ton aan CO2 per jaar minder worden uitgestoten.

Bron: Audi AG


Gerelateerd nieuws