Disclaimer

Privacy.
Om je bij het bezoek aan Audiblog.nl te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Alle gegevens die door Audiblog.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Disclaimer.
Audiblog.nl is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers op dit weblog, maar behoudt zich het recht voor om reacties te hergebruiken, te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen worden overschreden worden niet geaccepteerd. Ook het schaamteloos pluggen van je eigen site, daar waar dit niet relevant is, stellen we niet op prijs. IP-nummers worden opgeslagen en mogelijk geblokkeerd.
De reacties blijven de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Audiblog.nl. Audiblog.nl kan overigens niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van Audiblog.nl.

Audiblog.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Audiblog.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Audiblog.nl bevat vaak links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Creative Commons.
De tekst en afbeeldingen op Audiblog.nl zijn onder een Creative Commons licentie. In dit geval is dat de Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen licentie. Deze Creative Commons-licentie geldt niet voor waar anders aangegeven.

Deze licentie geeft u, in het kort, het recht om de teksten en afbeeldingen van deze site te gebruiken, zolang u een link naar deze site terugplaatst (of Audiblog.nl vermeldt als het gaat om een medium anders dan het internet), het alleen gebruikt voor niet-commercieële doeleinden en (als u het wijzigt) het onder dezelfde licentie uitgeeft.

Vrijwaring met betrekking tot beschikbaar stellen van foto materiaal op deze website
Met het opsturen van een foto geeft de zender toestemming aan AudiBlog.nl het
beeldmateriaal rechtenvrij te gebruiken. Met het opsturen van een of meerdere foto’s geeft de bezoeker
AudiBlog.nl vrijwaring van schade die door de betreffende foto aan derden wordt aangericht. Mocht er een bron bekend zijn wordt dit altijd gemeld.

Kentekens.
Mocht u uw kenteken tegenkomen, dan kunt u ons een verzoek indienen reactie @ audiblog.nl om het kenteken aan te passen of geheel te verwijderen.

Alle rechten voorbehouden.