AudiBlog.nl

De toekomst van de vernieuwde verkeerstechniek

Verkeerstechniek: Nu de gevolgen van de financiële crisis achter ons liggen, wordt het op de Nederlandse autosnelwegen weer steeds drukker. Dit heeft als gevolg dat het fileleed snel toeneemt. Omdat meer asfalt niet altijd een optie […]

Innovative on-board products for airlines: Audi Industrial Design cooperates with SPIRIANT

•Partners create new design solutions for flight cabins •Focus on comfort and ergonomics for passengers and on-board staff •Product premiere at the trade show “World Travel Catering and Onboard Services Expo“ Audi Industrial Design creates […]