AudiBlog.nl

De toekomst van de vernieuwde verkeerstechniek

Verkeerstechniek: Nu de gevolgen van de financiële crisis achter ons liggen, wordt het op de Nederlandse autosnelwegen weer steeds drukker. Dit heeft als gevolg dat het fileleed snel toeneemt. Omdat meer asfalt niet altijd een optie is, wordt verkeerstechniek als middel ingezet om de dagelijkse file’s te verminderen. Verkeerstechniek zorgt voor een veilige en snelle doorstroming van het verkeer. Welke oplossingen biedt verkeerstechniek ons?

Toegangsdosering

Een oprit naar de autosnelweg kan filevorming veroorzaken als veel automobilisten er gelijktijdig gebruik van willen maken. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door verkeerslichten die in één keer bijvoorbeeld twintig tot dertig auto’s door laten. Het verkeer dat op de autosnelweg rijdt, moet door de plotselinge drukte afremmen of snel van rijstrook wisselen. Bij toegangsdosering wordt een beperkt aantal auto’s druppelsgewijs doorgelaten, wat de doorstroming zeer ten goede komt.

Doorstroming bij wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden zijn onvermijdelijk en belemmeren de doorstroom van het verkeer. Het is echter wel belangrijk dat het oponthoud tot een minimum beperkt wordt. Wegwerkzaamheden worden daarom ruim vooraf aangekondigd zodat automobilisten eventueel een andere route kunnen kiezen. Bij een afgesloten rijbaan wordt daarnaast veel ruimte geboden om in te voegen.

Filemeldsystemen

Filemeldsystemen zijn belangrijk in het voorkomen van vertragingen. Door middel van camera’s kan de wegbeheerder waarnemen dat de doorstroming van het verkeer op een bepaald weggedeelte minder wordt. Een veel voorkomende oorzaak is bijvoorbeeld een pechgeval of een ongeluk. Door middel van matrixborden langs de weg kan een alternatieve route worden aangegeven.

Verlichting van de weg

Algemeen wordt aangenomen dat een goede wegverlichting de doorstroming van het verkeer zeer ten goede komt. Enige tijd geleden heeft de overheid besloten na de spits de wegverlichting op sommige trajecten de doven. Juist op plaatsen waar wegen samenkomen en er ingevoegd dient te worden zorgt verlichting voor overzicht en loopt men minder vertraging op.

Keep your lane?

Nederland kent het van oorsprong Amerikaanse systeem ‘Keep your lane’ niet. Nog steeds wordt men op de Nederlandse wegen geacht zoveel mogelijk rechts te houden. Het gevolg hiervan is dat de meest linker rijbanen niet ten volle benut worden en de wegcapaciteit beperkt wordt.


Gerelateerd nieuws